Geboden en rechten

De 10 geboden:
1: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
2: U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
3: U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4: Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
5: Eert uw vader en uw moeder.
6: U zult niet doodslaan.
7: U zult niet echtbreken.
8: U zult niet stelen.
9: U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10: U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Nederlandse grondrecht, eerste 23:
1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.
2: Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land.
3: Gelijke benoembaarheid.
4: Kiesrecht.
5: Petitierecht.
6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod.
8: Vrijheid van vereniging.
9: Vrijheid van vergadering en betoging
10: Privacy
11: Onaantastbaar­heid lichaam
12: Huisrecht
13: Briefgeheim
14: Onteigening
15: Vrijheidsontne­ming
16: Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
17: Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
18: Rechtsbijstand
19: Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
20: Bestaanszeker­heid; welvaart; sociale zekerheid
21: Milieu
22: Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing
23: Het openbaar en bijzonder onderwijs

Reacties zijn gesloten.